| verzending binnen 1-3 werkdagen | ready for life changing candles? | VOLG ONS op instagram voor leuke acties @pearlcandles.nl | verzending binnen 1-3 werkdagen | ready for life changing candles? | VOLG ONS op instagram voor leuke acties @pearlcandles.nl | verzending binnen 1-3 werkdagen | | verzending binnen 1-3 werkdagen | ready for life changing candles? | VOLG ONS op instagram voor leuke acties @pearlcandles.nl | verzending binnen 1-3 werkdagen | ready for life changing candles? | VOLG ONS op instagram voor leuke acties @pearlcandles.nl | verzending binnen 1-3 werkdagen | | verzending binnen 1-3 werkdagen | ready for life changing candles? | VOLG ONS op instagram voor leuke acties @pearlcandles.nl | verzending binnen 1-3 werkdagen | ready for life changing candles? | VOLG ONS op instagram voor leuke acties @pearlcandles.nl | verzending binnen 1-3 werkdagen | | verzending binnen 1-3 werkdagen | ready for life changing candles? | VOLG ONS op instagram voor leuke acties @pearlcandles.nl | verzending binnen 1-3 werkdagen | ready for life changing candles? | VOLG ONS op instagram voor leuke acties @pearlcandles.nl | verzending binnen 1-3 werkdagen |

are you ready for life changing candles?

GEZONDER * VEILIGER * DUURZAMER 

TRADEMARK & RIGHTS PEARL CANDLES

 

 

Pearl Candles heeft een geregistreerd Trademark voor de BENELUX, hieronder vallen België, Nederland en Luxemburg. In deze landen hebben wij alle merk en productrechten. Indien deze rechten geschonden worden, zullen wij rechtelijke stappen ondernemen en zullen wij een boete opleggen.

 

Door deze website te gebruiken, gaat u akkoord met het volgende:

 

 

Bedankt voor uw bezoek aan www.pearlcandles.nl. Deze website is eigendom van en wordt aangeboden door &MVDM. Begrijp alsjeblieft dat alle diensten die door &MVDM via deze website worden geleverd, inclusief de verkoop van producten, worden geleverd onder de volgende voorwaarden. 

 

 

DOOR DEZE WEBSITE TE GEBRUIKEN, HETZIJ DOOR HET KOPEN VAN PRODUCTEN VAN ONZE SITE OF DOOR HET DOWNLOADEN VAN INFORMATIE OF MATERIALEN VAN DE SITE OF ANDERSZINS, GEEFT U AAN DAT U DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN AANVAARDT EN GAAT U ERMEE AKKOORD DAT U GEBONDEN ZULT ZIJN AAN DEZE VOORWAARDEN EN VOORWAARDEN.

 

 

 In het geval van een schending van een van deze algemene voorwaarden, behoudt &MVDM zich het recht voor om toekomstige toegang tot de website te weigeren en alle beschikbare rechtsmiddelen en billijkheid te zoeken.

 

 

Deze website is eigendom van en wordt beheerd door &MVDM, Pearl Candles is hier een onderdeel van. Het hierin opgenomen materiaal, met inbegrip van maar niet beperkt tot alle inhoud, tekst, afbeeldingen, illustraties, foto’s, site-ontwerp, logo’s, iconen, afbeeldingen, audio- of videoclips, code, scripts en software (gezamenlijk de “Materialen”), is het eigendom van &MVDM en/of zijn geaccepteerde wholesalers en wordt beschermd door de handelsmerk-, copyright- en andere intellectuele eigendomswetten van de BENELUX, België, Nederland, Luxemburg.

 

 

 De selectie, rangschikking en samenstelling van al het voorgaande op de afgebeelde manier is ook eigendom van &MVDM  en wordt beschermd door genoemde wetten. ALLE RECHTEN ZIJN UITDRUKKELIJK VOORBEHOUDEN. Geen enkel recht, titel of belang in en op de materialen wordt aan u overgedragen of verleend. U mag geen materialen of andere inhoud van deze website kopiëren, reproduceren, opnieuw publiceren, verzenden, verspreiden, distribueren, weergeven, posten, wijzigen, er afgeleide werken van maken, verkopen, in licentie geven of anderszins gebruiken of exploiteren op welke manier dan ook zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van &MVDM. Zonder het voorgaande op enigerlei wijze te beperken, stemt u ermee in de website of enig materiaal niet te gebruiken voor commerciële of concurrerende doeleinden of voor andere doeleinden die schadelijk of nadelig kunnen zijn voor &MVDM of haar activiteiten.

 

 

&MVDM behoudt alle rechten op zijn handelsmerken, handelsnamen, merknamen, handelsopmaak en ander dergelijk intellectueel eigendom, inclusief maar niet beperkt tot Pearl Candles en de kleurnamen van veel van onze producten, zoals aangegeven, die allemaal geregistreerd zijn en/of common law handelsmerken van &MVDM in de BENELUX. Deze handelsmerken, samen met alle bijbehorende servicemerken, slogans en andere &MVDMs-productnamen, afbeeldingen, logo’s, servicenamen en aangepaste pictogrammen, zijn opgenomen in het intellectuele eigendom van &MVDM en alle rechten daarop zijn uitdrukkelijk voorbehouden. De handelsmerken en het intellectuele eigendom van &MVDM mogen niet door derden worden gebruikt zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van het bedrijf en, zonder het voorgaande te beperken, mogen ze niet worden gebruikt in verband met een product of dienst of op een manier die waarschijnlijk kan de kracht van het handelsmerk afzwakken, &MVDM of zijn producten en diensten in diskrediet brengen of in diskrediet brengen, of verwarring veroorzaken bij consumenten. Alle andere handelsmerken die op deze site verschijnen en geen eigendom zijn van &MVDM, zijn het eigendom van hun respectieve eigenaars. Door deze website te gebruiken, gaat u akkoord met al het bovenstaande.